Valná hromada - 29.01.2015

                                                                               P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 29.1.2015 od 15.00 hod v zasedacímístnosti ZD. 

 

 Program jednání  členské schůze :

 1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

 2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 12.11.2014

 3) Projednání a schválení závěrečné zprávy inventarizační komise k 31.12.2014.

4) Projednat Příkaz předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti a          ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízení ZD Brandýs nad Labem v roce 2014.

5) Projednání plnění plánu BOZP a PO za rok 2014.

6) Projednání návrhu plánu BOZP a PO na rok 2015

7) Projednání pravidelných úkolů členské schůze

     a) Zprávu z kontrolní činnosti (připravuje kontrolní komise)

     b)Úkoly BOZPO + PO (Připravuje na jednání členské schůze ing. L.Mrázek)

     c) Úkoly Cross-compliance vč. Geac II, Helt-chek vč. reformy SZP a „Dotace“ – ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – ing. Josef Choděra

    e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – nezemědělských činností (ing. Mažgút a ing. Mrázek)

6) Různé

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 7.1. 2015

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR