Valná hromada - 26.02.2015

 Program jednání  členské schůze :

 1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

 2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 29.1.2015

 3) Projednání rozboru hospodaření za rok 2014.

4) Projednaní hospodářského plánu družstva na rok 2015

5) Projednání účetní závěrky za rok 2014, vč. projednání výsledku hospodaření za rok 2014, způsob jeho

    rozdělení (příděl FKSP aosobních účtů na rok 2015)

6) Příprava výroční členské schůze družstva za rok 2014

7) Příprava členské schůze OZK Brandýs n/L, s.r.o. vč. schválení dvou delegátů na valnou hromadu

    OZK Brandýs n/L, s.r.o .,

8) Projednání pravidelných úkolů členské schůze

     a) Zprávu z kontrolní činnosti (připravuje kontrolní komise)

     b)Úkoly BOZPO + PO (Připravuje na jednání členské schůze ing. L.Mrázek)

     c) Úkoly Cross-compliance vč. Geac II, Helt-chek vč. reformy SZP a „Dotace“ – ing.J.Mažgút

     d) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing.L.Mrázek

     e) Rozvoj „Pilíře VI“ – nezemědělských činností (ing. Mažgút a ing. Mrázek)

9) Různé

10) Diskuse

11) Usnesení a závěr

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 11.2.. 2015

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR