Valná hromada - 05.10.2017

P O Z V Á N K A

 

                                                 Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou

                                                schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 5.10.2017 od 15.00 hod.,

                                                 v v zasedací místnosti družstva. 

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členksí schůze ze dne 8.6.2017

3) Projednání rozboru hospodaření za I.-VIII. měs.  2017 vč. výhledu k 31.12.2017

4) Zpráva o průběhu žní a podzimních prací vč. osevního plánu ma rok 2017/2018   - Urban Jan

5) Projednání pravidelůných úkolů členské schůze :

    a) Zpráva z kontrolní činnosti (připravují kontrolní pracovníci )

    b) Úkoly BOZPO + PO

    c) Úkoly SZP - EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance  - ing. J. Mažgút

    d) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing. L. Mrázek

    e) Rozvoj "Pilíře VI" - rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

6) Různé

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR