Valná hromada - 16.03.2017

P O Z V Á N K A

  Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou

  schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 16.3.2017 od 15.00 hod.,

  v restauraci "U Mikeše" 

 

 Program jednání  členské schůze :

 1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

 2) Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2016

3) Zpráva kontrolní činnosti členské schůze za rok 2016, vč. vyjádření k účetní závěrce

4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016.

5) Schválení výsledku hospodaření za rok 2016 a způsobu jeho rozdělení

6) Projednání plánu na rok 2017

7) Diskuse

8) Usnesení, závěr

 

     a

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                         místopředseda ZD

 

Dne 24.2.2017

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR