Valná hromada - 08.06.2017

Základní informace

P O Z V Á N K A

 

                                                 Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou

                                                schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 8.6.2017 od 15.00 hod.,

                                                 v zasedací místnosti družstva.

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členksí schůze ze dne 23.2.2017

3) Projednání zápisu z Výroční členské schůze ze dne 16.3.2017

4) Projednání rozboru hospodaření za I. čtvrtletí 2017

5) Zpráva o průběhu jarních prací a příprava žní - Urban Jan

6) Projednání pravidelůných úkolů členské schůze :

    a) Zpráva z kontrolní činnosti (připravuje kontrolní komise)

    b) Úkoly BOZPO + PO - ing. L. Mrázek

    c) Úkoly SZP - EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek - ing. j. Mažgút

    d) Vypořádání oprávněných osob

    e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing. L. Mrázek

    f) Rozvoj "Pilíře VI" - rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

7) Schválení odměny rěditele družstva Ing. Jozefa Mažgúta pro rok 2017

8) Různé

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr 

 

 

    

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                         místopředseda ZD

 

Dne 7.5. 2017

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR