Valná hromada - 23.06.2017

POZVÁNKA
Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Poolšaví
v Prakšicích č.p. 57, 1Č 00156400.
Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 1517
svolává tímto
náhradní členskou schůzi,
která se koná dne:

23. června 2017 v 9.00 hodin

Místo konání:jídelna družstva ZOD Poolšaví, Prakšice č.p. 57
Program náhradní členské schůze:
1.Zahájení jednání náhradní členské schůze
2.Určení auditora družstva pro účetní období 2017
3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016
4.Schválení účetní závěrky za rok 2016, výrok auditora, návrh představenstva
na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
5.Zpráva kontrolní komise k hospodaření družstva, roční účetní závěrce
za rok 2016 a rozdělení zisku.
6.Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování členu představenstva a kontrolní komise
7.Schválení smlouvy o dalším členském vkladu

Roční účetní závěrka a výroční zpráva je pro členy družstva k nahlédnutí
v sídle družstva v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin.

více viz příloha
Přílohy
schuze2017-06-23.pdf

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR