Valná hromada - 29.01.2019

 

Představenstvo obchodní společnosti

 

Poolšaví a.s.

se sídlem: č.p. 57, 687 56 Prakšice,

IČ: 00156400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8090

(dále jen „Společnost“)

 

s v o l á v á

v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti podle ust. § 366 ZOK

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 29. 1. 2019 v 10:30 hodin

v sídle Společnosti na adrese: č.p. 57, 687 56 Prakšice,

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

 

Více informací viz. příloha v PDF 

 

Přílohy
pozvanka-vh-poolsavi-fin2.pdf

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR