Valná hromada - 23.01.2017

celá pozvánka s podpisem dole v příloze

--------------------------------------------------------------

následuje textový opis pozvánky:

 

POZVÁNKA

Představenstvo družstva Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, se sídlem č.p. 57, 687 56 Prakšice, IČ: 00156400, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 1517, svolává tímto

náhradní členskou schůzi,

která se koná dne:23. ledna 2017 10.00 hodin

místo konání:jídelna Zemědělského obchodního družstva Poolšaví

 

Prakšice č.p. 57, PSČ: 687 56

Program náhradní členské schůze:

 

1.Zahájení jednání náhradní členské schůze

2.Rozhodnutí o nákupu akcií společnosti ZEVOS a.s. 

Představenstvo předloží náhradní členské schůzi návrh na usnesení o nákupu akcií obchodní společnosti ZEVOS a.s., se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46972501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901, (dále jen „Společnost ZEVOS a.s.“):Náhradní členská schůze rozhoduje o nákupu akcií Společnosti ZEVOS a.s. za těchto podmínek: Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií Společnosti ZEVOS a.s.: a) nejvyšší počet akcií Společnosti ZEVOS a.s., které může družstvo nabýt je 5000 kusů, jejich jmenovitá hodnota může činit 50.000.000,-Kč; b) družstvo může na základě tohoto pověření akcie Společnosti ZEVOS a.s. nabývat po dobu maximálně 5 let; c) nejvyšší cena může činit 7.000,- Kč za akcii Společnosti ZEVOS a.s., nejnižší cena může činit 1.000,- Kč za akcii Společnosti ZEVOS a.s.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze se může každý člen Zemědělského obchodního družstva Poolšaví seznámit v administrativní budově ZOD, denně od 8:00 do 14:00 hodin , na adrese č.p. 57, 687 56 Prakšice.

V souladu s § 636 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je tato pozvánka ode dne 2.1.2017 zveřejněna rovněž na internetových stránkách družstva: www.zscr.cz/Dodniky/zodpoolsavi

Ing. Michaela Barboříková, předseda představenstva Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

 

Přílohy
pozvanka-schuze-2017-01-23.pdf

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR