Valná hromada - 06.06.2017

POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Poolšaví v Prakšicích č.p. 57. IČ 00156400. zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brné. oddíl DrXXXVII. v ložka 1517 svolává tímto

členskou schůzi,

která se koná dne:6. června 2017 v 9.00 hodin

 

Místo konání:jídelna družstva ZOD Poolšaví Prakšice č.p. 57

Program členské schůze:

 1. Zahájení jednání členské schůze
 2. Určení auditora družstva pro účetní období 2017
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016. výrok auditora, návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Zpráva kontrolní komise k hospodaření družstva, roční účetní závěrce za rok 2016 a rozdělení zisku.
 6. Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování Členu představenstva a kontrolní komise
 7. Schválení smlouvy o dalším členském vkladu

více viz příloha

Přílohy
pozvanka-2017-06-06.pdf

  Člen Zemědělského svazu ČR

  Zemědělsky svaz ČR