Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

Základní informace

Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

                  687 56   Prakšice 57

 

Zapsáno 27.srpna 1957 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl XXXVII, vložka 1517

 

Družstvo v roce 2016 hospodaří na 2603 ha zemědělské půdy, z toho na výměře 1035 ha v režimu ekologického zemědělství. 

Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen, řepka, kukuřice a ostropestřec, nosnými plodinami bioprodukce jsou travní porosty, vojtěška, jetel,  tritikale a pšenice špalda.

 

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 11.9.2017 viz sekce "členské schůze" vlevo