Základní informace

 

Prodej mléka každý pátek, nebo poslední pracovní den v týdnu.

 od 7 do 15:00