AGRA Ždánice, a.s.

Základní informace

Charakteristika podniku:

AGRA Ždánice , a.s., má sídlo v obci Ždánice. Obhospodařované pozemky leží ve východní části Českomoravské vrchoviny v katastrech okolo města Bystřice nad Pernštejnem, nadmořská výška 550 - 700 m.

 

Informace o výrobě:

  • živočišná výroba - chov skotu, produkce mléka, výkrm býků
  • rostlinná výroba - pěstování obilovin, pícnin, řepky
  • opravy zemědělské mechanizace
  • traktorová doprava

 

Stanovy

platné znění viz valná hromada 30.5.2014

 

Dvoulodní krytý silážní žlab realizovaný v roce 2017

Pro zabezpečení krmné základny pro skot potřebuje společnost novou skladovací kapacitu objemných krmiv. Z toho důvodu jsme se rozhodli investovat do výstavby nového silážního žlabu v areálu společnosti .Řeší uskladnění a konzervaci kvalitních složek objemného krmiva v krmné dávce dojnic. Skladovat se bude hmota o min. sušině 30 %. Celková kapacita žlabu je 3600 m3. Vzhledem k rostoucímu potenciálu společnosti a jejímu výrobnímu zaměření jsou investice do staveb a technologií pro chov skotu nezbytností. Investované výdaje se pozitivně odrazí ve zlepšení wellfare zvířat, plnění podmínek Cross – Compliance či zvýšení produktivity práce. Realizace projektu umožní snížení jednotkových nákladů. Uskutečněním projektu budou vytvořenyí optimální podmínky pro uskladnění siláže v odpovídajícím množství a kvalitě. Tento aspekt přímo ovlivňuje rentabilitu produkce. Projekt má v neposlední řadě pozitivní vliv na životní prostředí. Řešení problému bezpečného uskladnění siláže a senáže je pro zachování rentabilní zemědělské výroby z hlediska plnění podmínek cross compliance naprosto nezbytné.

TENTO PROJEKT „Dvoulodní krytý silážní žlab“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření 4.1.1. Investice do zemědělských podniků Programu rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí