Základní informace

AGRO družstvo Dolní Bukovsko

Zemědělská výroba družstva je orientována především na polaření s důrazem na pěstování obilovin - potravinářská a krmná pšenice, sladovnický i krmný ječmen, množitelské porosty, technické plodiny, pícniny na orné půdě včetně trvalých travních porostů.

V živočišné výrobě pak na chov hovězího dobytka s výrobou mléka a masa, s uzavřeným obratem stáda.

Družstvo hospodaří na celkové výměře cca 1800 ha zem.půdy v KÚ Dolní Bukovsko, Sedlíkovice,Pelejovice,Popovice,Radonice,Bzí,Hartmanice,Hor.Bukovsko,Sobětice,Drahotěšice.

Hlavním cílem družstva je v nejvyšší míře uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a směřovat k vytvoření prosperujícího podniku, který bude konkurenceschopný a bude dosahovat efektivnosti a stability. Cílem tržní strategie je vybudování a udržení vzájemně výhodných a dobrých obchodních vztahů.

Dalším neméně důležitým úkolem je zajištění pracovních příležitostí pro schopné pracovníky zejména při práci s nejmodernější technikou.

V neposlední řadě je to také odpovědné hospodaření družstva na propachtovaných pozemcích a svědomitá péče o majetek členů družstva.

 

 

 

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR