Základní informace

Předmětem podnikání družstva je:

1) Zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin

2) Výroba a opravy zemědělských strojů

3) Poskytování služeb mechanizačními prostředky

4) Skladování a služby  s tím spojené

5) pronájem movitého a nemovitého majetku

 

Představenstvo družstva:

Michal Klouček - předseda představenstva

Bořivoj Hrdlička - místopředseda představenstva

Karel Novák - člen představenstva

Petra Benešová - člen představenstva

Vladimíra Kopecká - člen představenstva

 

Kontrolní komise:

Ing. Jiří Štěpánek - předseda kontrolní komise

Ilona Melounková - místopředseda kontrolní komise

Marie Bažatová - člen

Jiří Mach - člen

 

Rostlinná výroba:

Výměra zemědělské půdy: cca 950 ha

Pěstované komodity: ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá, cukrovka, mák, hrách

 

Živočišná výroba: 0

 

 

 

 

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR