Krakonošův ranč - hospodářské družstvo

Základní informace

HD Krakonošův ranč hospodaří od roku 1994 na výměře cca 450 ha zemědělské půdy, z toho je 150 ha orné. Je zaměřena na chov skotu s produkcí bio-mléka. Celkem zaměstnává 20 stálých pracovníků. Chováme asi 400 ks červenostrakatého skotu, z toho je 185 krav. Cílem rostlinné výroby je produkce biokrmiva pro vlastní spotřebu. Biomléko zpracovávájí Polabské mlékárny a.s. Poděbrady. Obchodujeme přes Viamilk cz.