Základní informace

 

Katastr Hospodářského obchodního družstva Jabloňov – Ruda se nachází v bramborářské výrobní oblasti, subtypu bramborářsko- pšeničného. Nadmořská výška se pohybuje od 450 – 540 metrů nad mořem. Oblast se nachází u hranic bývalých okresů Žďár nad Sázavou a Třebíč a je charakterizována jako okrsek mírně teplý, vlhký, vrchovinový se zimou trvající obvykle od poloviny listopadu do konce března. Půdní typ je klasifikován, jako kambizem ( hnědá půda) kyselá, zrnitostně jde o půdu písčitohlinitou až hlinitou, středně těžkou až lehkou. Půdotvornými substráty jsou zvětraliny metamorfovaných hornin, roly , granulity a svory. Orná půda vykazuje obvykle vyšší hladinu spodní vody, zejména upatí při vodních tocích. Převažuje kyselá půdní reakce, se střední zásobou fosforu, vyhovující draslíku a hořčíku.