Základní informace

Rolnické družstvo "Úhlava" bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 5.3. 1994. Je samostatným právním subjektem,

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Plzni oddíl Dr, vložka 1611.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR