Kontaktní informace

Oficiální název: Společnost Bohuňov, a.s.

Sídlo: Domanín 136, 593 01 Bystřice nad Per.
Identifikační číslo: 25317652

Tel.: 566551421
Mob.: 736676417
Email: vit.micin@tiscali.cz