Základní informace

 

 

Svaz pěstitelů chmele je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením, jehož činnost je převážně zaměřena na chmelařství.

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat ekonomické a společenské zájmy svých členů, usilovat o rozvoj chmelařství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Svaz zastupuje své členy při jednání s Vládou České republiky a jinými státními orgány, v rámci tripartitních jednání, v Agrární komoře, Zemědělském svazu a v mezinárodních organizacích.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR