Svaz pěstitelů chmele České republiky

Základní informace

 

 

Svaz pěstitelů chmele je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením, jehož činnost je převážně zaměřena na chmelařství.

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat ekonomické a společenské zájmy svých členů, usilovat o rozvoj chmelařství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Svaz zastupuje své členy při jednání s Vládou České republiky a jinými státními orgány, v rámci tripartitních jednání, v Agrární komoře, Zemědělském svazu a v mezinárodních organizacích.