Základní informace

Datum zápisu: 1. 9. 1975
Obchodní firma: Zemědělské družstvo Černovice u Tábora
Sídlo: Černovice u Tábora, Dobešovská 590/, PSČ 394 94
IČO: 00111091
Právní forma: Družstvo
Spisová značka: 2368 DrXXXXII, Krajský soud v Českých Budějovicích

 

Informace pro včelaře:

Oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin - zde.

Ceník platný od 5.3.2018 - zde.

Ceník 2018 - zde.

Hnojiva - zde.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace posklizňové linky

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013590

Popis projektu: Projekt „Modernizace posklizňové linky“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny a rekonstrukce elektroinstalace. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 

Publicita projektu Výměna nakladače

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR