Zemědělské družstvo Korolupy

Základní informace

Předmět podnikání:

  • Zemědělská výroba
  • Obchodní činnost
  • Silniční motorová doprava     
  • ubytovací služby    
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady    
  • zámečnictví    
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba elektrické energie