Základní informace

Datum zápisu: 9. prosince 1949
Spisová značka: DrXXIV 1241 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích
Sídlo: Trstěnice, okres Cheb
Identifikační číslo: 116084
Právní forma: Družstvo
Družstvo vzniklo schválením Ústřední rady družstev, zastoupené
okresní družstevní radou v Mariánských Lázních, ze dne
28. 11. 1949 čj. Ks/370.

 

Stanovy
stanovy-zd-rozvoj-2014-finalni-verze-akh-9-6-2014.pdf

 

Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích

Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích hospodaří v Karlovarském kraji. Hlavní činností je zemědělská prvovýroba – zaměřená na rostlinnou a živočišnou výrobu.

V současné době hospodaří družstvo na 608,92 ha zemědělské půdy, z čehož 579 ha připadá na ornou půdu.

Rostlinná výroba je zaměřena převážně na pěstování obilovin (pšenice, ječmen, tritikále, žito, oves), řepky, kukuřice na siláž a vojtěšky.

Živočišná výroba je zaměřena na chov krav s tržní produkcí mléka.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna manipulátorů v areálu ZD "ROZVOJ" Trstěnice

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017398

Popis projektu: Projekt „Výměna manipulátorů v areálu ZD "ROZVOJ" Trstěnice“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - manipulátoru. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR