Základní informace

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice

  • zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr. vložka 183

 

  • rostlinná výroba (z tžních plodin - semeno řepky olejné, žito)
  • živočišná výroba (prodej mléka i ze dvora, býci na žír, chovné jalovice)

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR