Valná hromada - 12.03.2015

Základní informace

 

 

                                                                                  P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve čtvrtek 12.3.2015 od 15.00 hod. v restauraci "U Mikeše" 

 

 Program jednání  členské schůze :

 1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

 2) Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2014

3) Zpráva kontrolní činnosti členské schůze za rok 2014, vč. vyjádření k účetní závěrce

4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014.

5) Schválení výsledku hospodaření za rok 2014 a způsobu jeho rozdělení

6) Projednání plánu na rok 2015

7) Diskuse

8) Usnesení, závěr

 

     a

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 26.2.. 2015

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR