Valná hromada - 17.09.2015

 

                                                                                  P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 17.9. 2015 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva.  

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 11..6.2015

3) Zpráva o průběhu podzimních prací vč. osevního plánu na rok 2015/2016 (ozelenění) – Urban Jan

4) Projednání rozboru hospodaření za I.-VIII. měsíc 2015

5) Projednání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní komise- prof. Ing. Pavel Kuklík,CSc.,

     b) Úkoly BOZPO + PO – ing. L. Mrázek

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek – Ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – Ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - Ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

6) Různé

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 29.8. 2015

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR