Valná hromada - 25.02.2016

                                                                                P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 25.2. 2016 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva.  

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 28.1.2016

3) Projednání rozboru hospodařená za rok 2015

4) Projednání hospodářského plánu družstva na rok 2016

5) Projednání účetní závěrky za rok 2015 vč. projednání výsledku hospodaření za rok 2015, způsob jeho rozdělení ( příděl FKSP a osobních účtů na rok 2016, vč. výše vypočádacího podílu za rok 2015)

6) Příprava výroční členské schůze družstva za rok 2015

7) Likvidace OZK Brandýs nad Labem s.r.o.,v likvidaci

8) Projednání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní komise- prof. Ing. Pavel Kuklík,CSc.,

     b) Úkoly BOZPO + PO – Ing. L. Mrázek

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek – Ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – Ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - Ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

9) Různé

10) Diskuse

11) Usnesení a závěr

 

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 8.2. 2016

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR