Valná hromada - 23.06.2016

Členská schůze - 23.06.2016

                                                                                 P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 23.6. 2016 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva.  

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 25.2.2016

3) Projednání zápisu z Výroční členské schůze ze dne 17.3.2016

4) Projednání rozboru hospodaření za I. čtvrtletí 2016

5) Zpráva o průběhu jarních prací a příprava na žně–Urban Jan

6) Projednání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní komise- Prof.ing.Pavel Kuklík,Doc.,CSc.,

     b) Úkoly BOZPO + PO – ing. L. Mrázek

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek – ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

7) Schválení  odměny ředitele družstva ing. Jozefa Mažgúta pro rok 2016

8) Různé

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

 

     a

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 29.5.. 2016

     Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR