Valná hromada - 22.03.2018

 

P O Z V Á N K A

 

      Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na Výroční    

      členskou schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 22.3.2018 od 15.00hod.,       

                                        v restauraci „ U Mikeše“. 

 

 

 

 Program jednání  členské schůze :

 

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2017-ing. Jozef Mažgút

3) Zpráva kontrolní činnosti členské schůze za rok 2017, vč. vyjádření k účetní závěrce „        

Prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.,

4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017- ing. Josef Choděra st.

5) Schválení výsledku hospodaření za rok 2017 a způsobu jeho rozdělení- ing. Josef Choděra st.,   

6) Projednání plánu na rok 2018- ing. Jozef Mažgút

7) Projednání a schválení změn stanov družstva a jejich úplného  znění

8) Diskuse

9) Usnesení, závěr

 

Návrh usnesení  Výroční členské schůze :

 

Členská schůze v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tímto schvaluje změnu stanov a jejich úplného znění a pověřuje členy družstva : Ing. Jozefa Mažgúta,Ing. Josefa Choděru   a prof. Ing. Pavla Kuklíka, CSc

- v zastoupení členů družstva na základě jejich plných mocí schválit úplné znění stanov družstva na členské schůzi konané za účasti notáře.

- a  dále pověřuje JUDr. Jiřího Nauše připravit a předložit  návrh změn v obchodním rejstříku družstva, tak jak vyplývají z přijatého úplného znění stanov družstva.

 

 

 

Přílohy : 1) Návrh změn stanov

 

               2) Navrhované úplné znění stanov

 

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem

 

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

 

předseda ZD                                                                         místopředseda ZD

 

 

 

 

Přílohy
7-navrh-zmen-stanov.doc
8-navrhovane-uplne-zneni-stanov.doc

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR