Valná hromada - 18.06.2020

POZVÁNKA

 

Valná hromada - 18.06.2020

 

P O Z V Á N K A

 

      Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na Výroční    

      členskou schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.00hod.,       

                                        v restauraci „ U Mikeše“. 

 

 Program jednání  členské schůze :

 

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2019-Ing. Jozef Mažgút

3) Zpráva kontrolní činnosti členské schůze za rok 2019, vč. vyjádření k účetní závěrce 

- Prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.,        

4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019- Ing. Josef Choděra st.

5)Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a způsobu jeho rozdělení-Ing.Josef Choděra st.,  

6) Projednání plánu na rok 2020- ing. Jozef Mažgút

7) Diskuse

8) Usnesení, závěr

 

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání členské schůze. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně  (při prezentaci se prokáže platným dokladem totožnosti ) nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení  na jedné nebo na více členských schůzích.Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou  plnou moc.

 

 

 

 Za ZD Brandýs nad Labem

Ing. Jozef Mažgút                                                       Ing. Josef Choděra

Předseda představenstva                                            místopředseda představenstva

Dne 28.5.2020

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR