Valná hromada - 13.10.2016

Členská schůze - 13.10.2016

                                                                                 P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která

se konáve ve čtvrtek 13.10. 2016 od 15.00 hod., v zasedací místnosti družstva.  

 

 Program jednání  členské schůze :

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 23.6.2016

3) Projednání rozboru hospodaření za I.-IX. měsíc  2016

4) Zpráva o průběhu žní a podzimních prací vč. osevního plánu na rok  2016/2017 –Urban Jan

5) Projednání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti-připravuje kontrolní komise- Prof.ing.Pavel Kuklík,Doc.,CSc.,

     b) Úkoly BOZPO + PO – ing. L. Mrázek

     c) Reforma SZP-EU 2014-2020, Dotace, Cross-compliance vč. Helt-chek – ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – rozvoj nezemědělských činností, nákup a prodej půdy

6) Různé

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

 

     a

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 21.10. 2016

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR