Základní informace

Vznik družstva

                       Schválením ONV ve Žďáře nad Sázavou ze dne 9. března 1956 vzniklo zák. č. 69/49 Sb. Jednotné zemědělské družstvo ve Sněžném, se kterým se v r. 1960 sloučily JZD Blatiny, Vříšť a v r. 1961 JZD Podlesí.  V r. 1974 došlo k dalšímu sloučení s JZD Horácko Daňkovice, JZD Krásné a JZD Spělkov. Vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Horácko se sídlem ve Sněžném.

V r. 1992 se družstvo transformovalo dle § 765 odst. 1 obchodního zákona a § 9 odst. 6, písm. a) zákona zák. č. 42/1992 Sb. Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 1. 12. 1992 a jejich dodatky č. 1 - 4. Usnesením Okresního soudu Brno-venkov bylo v obchodním rejstříku oddílu Dr. XXXVI, vložce č. 1714 dne 22. července 1993 zapsáno

                                                            Z e m ě d ě l s k é     d r u ž s t v o     S n ě ž n é

Současný stav:

 Obchodní firma:                 Zemědělské družstvo Sněžné

Sídlo:                                 Sněžné 205, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 03

IČO:           00144932

DIČ:           CZ00144932     

Právní forma:   Družstvo         

 Předmět podnikání

- zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

- opravy motorových vozidel

- výroba a opravy zemědělských strojů

- truhlářství

- elektroinstalatérství

- práce mechanizačními prostředky

 - silniční motorová doprava

 - hostinská činnost

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR