Zemědělské družstvo vlastníků Sirákov

Základní informace

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO SIRÁKOV-Sirákov 81, 59212 Nížkov

bylo založeno 14.1.1993 - spis č.j.N 23/93 ZR, NZ23/93 a zapsáno 19.3.1993 Krajským soudem v Brně-obchodní rejstřík - oddíl Dr,vložka2418.

ZAMĚŘENÍ:

-zemědělská výroba- rostlinná a živočišná výroba

-pronájem a nájem věcí movitých i nemovitých- půda,budovy, stroje a zařízení

-práce mechanizačními prostředky

Družstvo je složeno z 39 členů a představenstvo má 7 členů.