Základní informace

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO SIRÁKOV-Sirákov 81, 59212 Nížkov

bylo založeno 14.1.1993 - spis č.j.N 23/93 ZR, NZ23/93 a zapsáno 19.3.1993 Krajským soudem v Brně-obchodní rejstřík - oddíl Dr,vložka2418.

ZAMĚŘENÍ:

-zemědělská výroba- rostlinná a živočišná výroba

-pronájem a nájem věcí movitých i nemovitých- půda,budovy, stroje a zařízení

-práce mechanizačními prostředky

Družstvo je složeno z 39 členů a představenstvo má 7 členů.

 

 Publicita projektu OP PIK

Název projektu: výměna mechanizace za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016922

Popis projektu: Projekt"Výměna mechanizace za energeticky úspornější" je spolufinancován Evropskou Unií. V rámci projektu dojde k snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie-mobilního nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních zněčišťujících látek do ovzduší.

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR