Zemědělské družstvo Čížkrajíce

Základní informace

Zemědělské družstvo Čížkrajíce bylo založeno na ustavující schůzi družstva konané

dne 29.01.1993.