Základní informace

Organizace je zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích dne 8.9.1961, oddíl XXXXII, vložka 1718

Naše výrobní zaměření je rovnoměrně rozloženo mezi rostlinnou a živočišnou výrobu, která se zabývá chovem hovězího dobytka.

V rámci rostlinné výroby se zabýváme převážně pěstování obilovin a olejnin. Dále patříme mezi množitele brambor a rostlinnou výrobu doplňujeme pěstováním trav a jetele na semeno. Na nemalé výměře pěstujeme i krmné plodiny pro vlastní potřebu živočišné výroby (kukuřice, hrách, jetel.)

V živočišné výrobě chováme cca 1000 ks skotu od telátek přes dojnice až po skot na pastvě. Hlavním produktem je mléko dodávané Mlékařskému hospodářskému družstu JIH, jehož jsme členem.

Využíváme ekologické zdroje energie (malou fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střeše administrativní budovy) pro výrobu el. energie i pro vytápění. V rámci ekologického chování půdu hnojíme veškerou produkcí hnoje, včetně zaorávání posklizňových zbytků včetně slámy, nepoužíváme glyfosáty ani geneticky modifikované materiály.

Pro běžného občana zajišťujeme prodej sadbových a konzumních brambor spolu s prodejem syrového kravského mléka.

 

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR