Základní informace

Účetní jednotka : Zemědělské družstvo Petrovice
Petrovice č. 50
582 53 p. Štoky
Právní forma: družstvo
Rozhodující předmět činnosti: zemědělská výroba
Datum vzniku družstva: zápisem v obchodním rejstříku dne 1. 8. 1993
oddíl Dr., číslo vložky 296.
Statutárním orgánem je představenstvo družstva: předseda ing. Tomáš Ledvinka,
místopředseda bc. Olga Ficherová, členy Luděk Fikar, Jiří Zadina, Tomáš Karlík.
ZD Petrovice v současné době hospodaří ve vlastních budovách
a na pronajatých pozemcích od původních vlastníků a od Pozemkového fondu.
Je to typický zemědělský podnik, jehož výrobní základnu a zdroje k podnikání
tvoří pouze zemědělská výroba, limitovaná konkrétními přírodními podmínkami
a výrobními možnostmi.
Vzhledem k velikosti družstva a struktuře výroby je organizační uspořádání
družstva jednoduché s přímým řízením jednotlivých pracovníků podle úseků (předseda,
zootechnik a ekonomka).

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR