Členská schůze - 21.01.2016

 P O Z V Á N K A 

           na členskou schůzi Zemědělského družstva Petrovice,

 IČ: 48171361,

se sídlem: Petrovice 50, 582 53 Štoky 

Představenstvo Zemědělského družstva Petrovice Vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 21. ledna 2016, v 16.30 hodin, v kanceláři družstva v Petrovicích, Petrovice č. 50, Štoky.

 

Návrh programu členské schůze:

1.         Zahájení a registrace přítomných členů

2.         Zpráva o činnosti družstva

3.         Schválení účetní závěrky za rok 2015

4.         Schválení výše pachtovného (dříve nájemného) za pronajatou zem půdu                 

5.         Volba člena představenstva, volba místopředsedy představenstva

6.         Různé, diskuze          

 

Pro případné dotazy nás kontaktuje na telefonním čísle 736 490 053, 733 182 988.

Členská schůze je v souladu s § 644 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná, jestliže je přítomná většina členů.

V případě nízkého počtu zúčastněných členů se náhradní členská schůze bude konat 21. 1. 2016 v 18:00 hod. v kanceláři družstva v Petrovicích, Petrovice č. 50, Štoky.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně můžete na základně plné moci zmocnit jiného člena družstva, aby Vás na konající se členské schůzi zastupoval.

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Ledvinka

předseda družstva

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR