Členská schůze - 24.10.2019

 P O Z V Á N K A 

           na členskou schůzi Zemědělského družstva Petrovice,

 IČ: 48171361,

se sídlem: Petrovice 50, 582 53 Štoky 

Představenstvo Zemědělského družstva Petrovice Vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 24. října 2019, v 16.30 hodin, v hospodě v Petrovicích.

 

Návrh programu členské schůze:

1.         Zahájení a registrace přítomných členů

2.         Zpráva o činnosti družstva

3.         Schválení účetní závěrky

4.         Různé, diskuze          

 

Pro případné dotazy nás kontaktuje na telefonním čísle 736 490 053, 733 182 988.

Členská schůze je v souladu s § 644 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná, jestliže je přítomná většina členů.

V případě nízkého počtu zúčastněných členů se náhradní členská schůze bude konat 24. 10. 2019 v 18:00 hod. v hospodě v Petrovicích.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně můžete na základně plné moci zmocnit jiného člena družstva, aby Vás na konající se členské schůzi zastupoval.

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Ledvinka

předseda družstva

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR