Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek

Základní informace

Pozvánka na náhradní členskou schůzi.

Představenstvo Zemědělského družstva Plzeň - Červený Hrádek se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 00 Plzeň zve členy družstva na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 25. května 2017 od 17:00 hodin v kulturním zařízení  v Plzni - Červeném Hrádku s tímto programem:

  1. Zahájení a schválení programu.
  2. Zvolení návrhové komise a určení zapisovatele.
  3. Zprávy o hospodaření.
  4. Diskuse.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2016.
  6. Usnesení a závěr.

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k bodům programu 3 a 5  u ekonoma v sídle družstva.

 

 10. května 2017                                      Vavřinec Přibáň (předseda představenstva družstva)