Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek

Základní informace

Pozvánka na náhradní členskou schůzi.

Představenstvo Zemědělského družstva Plzeň - Červený Hrádek se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 00 Plzeň zve členy družstva na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 31. května 2018 od 17:00 hodin v kulturním zařízení  v Plzni - Červeném Hrádku s tímto programem:

  1. Zahájení a schválení programu.
  2. Zvolení návrhové komise a určení zapisovatele.
  3. Zprávy o hospodaření.
  4. Diskuse.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
  6. Usnesení a závěr.

S podklady ke zprávám o hospodaření družstva se členové mohou seznámit u agronoma družstva Ing. Černého (RV), zootechnika Ing. Adámka (ŽV), případně u ekonoma Ing. Zelenky.

 

 11. května 2018                                      Vavřinec Přibáň (předseda představenstva družstva)