Základní informace

Zemědělské družstvo Sázavka je zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXV, vložka 50 ze dne 3.5.1991. Hlavní předmět podnikání: zemědělská výroba.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna stroje za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016090

Popis projektu: Projekt „Výměna stroje za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

 

Preview
 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR