Zemědělské družstvo Sázavka

Základní informace

Zemědělské družstvo Sázavka je zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXV, vložka 50 ze dne 3.5.1991. Hlavní předmět podnikání: zemědělská výroba.