Základní informace

Zemědělské družstvo Sebranice hospodaří samostatně od 1.1.1994. V současné době užíváme asi 990 ha orné půdy a 150 ha trvalých travních porostů. Pěstujeme základní obiloviny, ozimou řepku, hrách, kukuřici na zrno i siláž a vojtěšku.

V živočišné výrobě na středisku ve Svitávce chováme asi 150 holštýnských krav a tomu odpovídající stavy telat, jalovic a býků - celkem asi 730 ks. 

Máme vlastní vebovou adresu:

www.zdsebranice.eu 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR