Základní informace

  Zemědělské družstvo Velký Beranov, jehož historie sahá až do roku 1959, kdy bylo založeno pod názvem JZD Velký Beranov, hospodaří v kraji Vysočina, okrese Jihlava. Výroba je rozdělena na 3 střediska (Velký Beranov, Kozlov a Kosov). Sídlo podniku se nachází v obci Velký Beranov, asi 7,5 km vzdálené od krajského města Jihlavy. Hospodaří na 1320 ha z toho je 1160 orná půda.

V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním běžných tržních plodin, zejména pšenice, ječmene, ozimé řepky. Pro zajištění krmivové základny živočišné výroby je také zařazen jetel luční, kukuřice a luskoobilní směsi.

Živočišná výroba se zabývá chovem skotu s tržní produkcí mléka plemen Holštýn a Montbeliard, také výkrmem mladého skotu. Celkový stav skotu se pohybuje okolo 1 000 kusů, z toho činí dojnice 400 kusů.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR