Členská schůze - 16.04.2021

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií coronaviru SARS CoV-2 představenstvo Zemědělského družstva Velký Beranov  rozhodlo na své schůzi dne 16.4.2021 realizovat členskou schůzi družstva podle § 19 odst. 1,2 zákona č.191/2020 Sb. Členská schůze může na základě této právní úpravy rozhodovat mimo zasedání v písemné formě. Jedná se o rozhodování "per rollam" (korespondenčně).   Při tomto rozhodování se postupuje takto:

  • Představenstvo družstva rozhodne o tomto způsobu hlasování
  • Představenstvo vyhotoví návrh rozhodnutí členské schůze
  • Představenstvo rozešle návrh rozhodnutí členské schůze všem členům družstva na korespondenční adresy uvedené v seznamu členů
  • Člen družstva zasílá družstvu do 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí členské schůze osobně podepsaný souhlas
  • Představenstvo vyhodnotí výsledky hlasování a oznámení o výsledku hlasování zašle všem členům na korespondenční adresy.

 

Předseda představenstva Ing. Miroslav Holub

Přílohy
rozhodnuti-predstavenstva-druzstva.pdf
navrh-rozhodnuti-clenske-schuze.pdf
zprava-nezavisleho-danoveho-poradce.pdf
etni-zaverka-ke-dni-31-12-2020.pdf
vyrocni-zprava-a-navrh-na-rozdeleni-hospodarskeho-vysledku.pdf
vyjadreni-kontrolni-komise.pdf

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR