Základní informace

Zemědělské družstvo Vendolí vzniklo v roce 1993 jako jedna ze dvou nástupnických organizací bývalého ZD. Původní JZD Vendolí bylo založeno v roce 1952. V roce 1975 se sloučilo s JZD Svitavy a v roce 1989 byla deliminací přičleněna část Státního statku Svitavy - hospodářství Květná. V roce 1993 se na základě transformačního projektu ZD Vendolí rozdělilo na dva nástupnické subjekty - Zemědělské družstvo Vendolí a Zemědělské družstvo Květná.

Zemědělské družstvo Vendolí hospodaří na výměře 1168 ha zemědělské půdy, z toho je 1060 ha orné půdy a 108 ha trvalých travních porostů. Hlavní činností družstva je zemědělská výroba včetně prodeje zemědělských výrobků. Výrobní program je orientován na klasickou rostlinnou a živočišnou produkci a poskytování služeb.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, zejména potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a ozimé řepky. V menším rozsahu se zabývá množením osiv trav, jetele lučního, hořčice a pelušky. Kromě tržních plodin se pěstují krmné plodiny pro zajištění objemných krmiv pro živočišnou výrobu, především kukuřice na siláž a jetel.

Živočišná výroba je zaměřena výhradně na chov skotu s produkcí mléka. V moderní stáji s lehacími boxy a nově rekonstruovaném kravíně je ustájeno 360 dojnic a VBJ. Průměrná užitkovost je 7300 l mléka.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR