Základní informace

Zemědělský svaz České republiky (dále jen „Svaz“) je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je samostatným právním subjektem.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR