Základní informace

Datum zápisu:   3. května 1978 

Spisová značka: DrXXIV 1526 vedená u Krajského soudu v Plzni              

Obchodní firma: Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice    

Sídlo: Hlavňovice č.p. 38, PSČ 341 42 Kolinec  

Identifikační číslo: 00117099            

Právní forma: Družstvo            

Údaje o zřízení: Na základě usnesení ustavující členské schůze ze dne 28. prosince 1977 po schválení radou ONV v Klatovech dne 13. ledna 1978, usnes. č. 13 došlo ke sloučení JZD Přestanice, JZD Petrovice a JZD Nemilkov do ekonomického celku s názvem JZD "Obránců míru" se sídlem v Hlavňovicích, s platností od 1. 1. 1978.

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR