Základní informace

  Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně vzniklo v roce 1991 rozdělením JZD VIII

sjezdu se sídlem v Hustopečích nad Bečvou. Hospodaří v severovýchodní části okresu Přerov na

území převážně tvořeném katastry obcí Černotín,Hluzov,Špičky a Kunčice na cca 1400 ha

zemědělské půdy se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu.

  Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Dr XXI, vložka 30.