Základní informace

Zemědělský svaz, územní organizace Havlíčkův Brod

Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod

tel., fax 569 421 867, e-mail : cmszd.hb@c-mail.cz

_______________________________________________

 

 

    1. Pozvánka

 

na valnou hromadu členů územní organizace Zemědělského svazu

Havlíčkův Brod,

která se koná dne 22..9.2020 /úterý/od 13.00 hod.

V hostinci U Palánů -Perknov

 

Program:

 

1. Zahájení a zpráva předsedy ZS ú,o Ing,Víta Šimona,Ph.D ke stavu

zemědělství v okrese Havl.Brod

Informace o činnosti územní organizace.Výsledek hospodaření za rok 2019.

Dotační projekt 9.f.e. Regionální přenos informací.

 

 

2. Vystoupení Ing.Martina Pýchy předsedy ZS ČR k aktuálním informacím o

zemědělství a agrární politice.Stav vyjednávání o SZP po r.2020

 

3. Diskuse

 

Předpokládáme účast zástupce z každé členské organizace.

Občerstvení zajištěno. Začínáme obědem od 13 00 hod.

 

 

 

 

Ing.Vít Šimon,Ph.D Ing.Roman Sadílek

předseda ZS ú.o předseda KK ZS ú.o

Havl.Brod Havl.Brod

 

 

V Havl.Brdě 3.9.2020

 

 

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR