Kontaktní informace

Oficiální název: Zemědělský svaz ČR, územní organizace se sídlem v Hodoníně

Sídlo: Velkomoravská 77, 69533 Hodonín
Identifikační číslo: 00107930

Tel.: 777193994
Mob.: 777193994
Email: szdshodonin@c-mail.cz