Základní informace

 Zemědělský svaz České republiky
Územní organizace Příbram – Beroun, Poštovní 4, Příbram V, 261 01


Představenstvo územní organizace Vás zve na

Valnou hromadu
Zemědělského svazu ČR ÚO Příbram a Beroun

která se koná ve středu

22. dubna 2020 od 10 hodin v zasedací místnosti MZe, Poštovní 4, Příbram V

 

Program:

1. Zahájení a volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Výroční zpráva za rok 2019 a zpráva o činnosti organizace v roce 2020, Zpráva o hospodaření územní organizace v roce 2019, účetní závěrka za rok 2019, výhled na rok 2020, Členské příspěvky, Stanovy územní organizace a zápis do OR
3. Zpráva kontrolní komise
4. Usnesení z valné hromady
5. Vystoupení předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy
6. Vystoupení hostů
7. Diskuze
8. Závěr

 

V Příbrami 3. března 2020

 

Vyřizuje: Ing. Gabriela Jeníčková tel: 721 315 260, e-mail: zs.pribram@c-box.cz

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR