Základní informace

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ,územní organizace ,TŘEBÍČ

Kostnická 4 ,674 01 Třebíč

tel. a fax (+ 420) 568 8 4 6 0 9 3 ●
● e-mail: zemsvaz.trebic@volny.cz
IČ : 00108197

Třebíč,11.9.2020

 

 

 

 

V š e m

členům valné hromady

a kontrolní komise ZS,ú.o.

T ř e b í č

 

 

 

Věc : společné zasedání valné hromady

a kontrolní komise ZS,ú.o.Třebíč- p o z v á n í

------------------------------------------------------------------------

 

Společné jednání valné hromady a kontrolní komise ZS,ú.o. Třebíč

se uskuteční dne :

 

22. září 2020/úterý/ od 10.00 hod.

v zasedací místnosti ZD Kožichovice.

 

Program :

 

1. Zahájení,volba orgánů valné hromady

2. Informace o činnosti ZS,ČR - vystoupení předsedy ZS ČR Ing.M.Pýchy

Informace o činnosti územní organizace Ing.Stanislav Jaša

3. Zpráva o hospodaření ,účet.závěrka k 31.12.2019

4. Zásady hospodaření a rozpočet na r.2020

5. Zpráva kontrolní komise,stanovisko k účet.závěrce

a majetková situace svazu k  31.12.2019

6. Diskuse, Usnesení a Závěr

 

 

S pozdravem

 

 

Ing.Radoslav Kunce,v.r.                                                          Ing.Stanislav Jaša,v.r.

předseda kontrolní komise                                                      předseda ZS,ú.o. Třebíč

ZS,ú.o. Třebíč

 

 

Na vědomí s žádostí o účast :

- ZS ČR Praha

- Zástupce SCHAUMANN ČR s.r.o.

 

 

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR